USTKİP DEĞERLERİ

Yazdır

USTKİP mensupları, üye sivil toplum kuruluşları ile üye kuruluşun yöneticileri aşağıda belirtilen değerleri “USTKİP'in Ortak Değerleri” olarak kabul ederler:

* Uluslararası hukukta tanımlanan ve uluslararası kamuoyunca kabul edilmiş bulunan demokratik anlayışa ve insan haklarına saygılı olmak,
* Her türlü terör ve şiddeti reddetmek,
* Bölgesel ve global barışın gelişmesi anlayışına sahip olmak,
* Din, dil, etnik, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm insanlara adaletli davranmak,
* USTKİP vizyon ve misyonunu benimsemek,
* Faaliyetlerinde kâr amacı gütmemek,
* USTKİP kapsamındaki hizmetlerini şahsi menfaate ve dar anlamda siyasete alet etmemek,
* Farklılıklara hoşgörülü ve saygılı davranmak,
* USTKİP üyesi STK ve bunların yöneticileriyle iş birliğine hazır olmak,
* Her kesimle diyaloğa açık olmak,
* Ulusal hukuk açısından faaliyetine engel bulunmamak,
* USTKİP ortak idealinin ve kimliğinin güçlenmesine katkıda bulunmaya hazır olmak,
* Ulusal otoriteyle hiyerarşik bağı bulunmamak,
* Faaliyette bulunulan yabancı ülke hukukuna ve kültürüne saygılı olmak.