USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

AFRODAD - Afrika Borç ve Kalkınma Forum ve Ağı
AFNDD
AFRODAD - African Forum and Network on Debt and Development
ZİMBABVE
Kalkınma, Uluslararası İlişkiler
Kalkınma
www.afrodad.org

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.