USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

UFRAD - İletişim Koordinatörü - Türk Franchise Derneği
CCTF
UFRAD - Coordinator of Communication /Turkish Franchise Association
TÜRKİYE
Eğitim Kültür
Eğitim ve Kültür
-

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.