USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

CODESRIA - Sosyal Bilim Araştırmaları Kalkınma Konseyi
CDSSR
CODESRIA - Council for the Development of Social Science Research
SENEGAL
Eğitim Kültür, Kalkınma
Kalkınma
www.codesria.org

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.