USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

CREPA - İçme Suyu ve Düşük maliyetli Arıtma Bölgesel Merkezi
LCRPA
CREPA - Le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
Kalkınma
Kalkınma
www.reseaucrepa.org

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.