USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

OSSREA - Doğu ve Güney Afrikada Sosyal Bilim Araştırmalar Kurumu
OSSRE
OSSREA - The Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
ETİYOPYA
Kalkınma
Kalkınma
-

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.