USTKİP

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)French (Fr)Arabic(Egypt)

SAIIA - Uluslararası Sorunlar Güney Afrika Enstitüsü
SAIIA
SAIIA - The South African Institute of International Affairs
GÜNEY AFRİKA
Eğitim Kültür
Eğitim ve Kültür
www.saiia.org.za

Tasam Ortadoğu Kongresi

Duyurular

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları, yürüttükleri projeler, uluslararası yardımlarda uyulması gereken kanun ve yönetmeliklerin güncel duyuruları bulunacaktır. Söz konusu olan bu bölümde platformun yönetimi tarafından aktarılan kanun ve yönetmeliklerde gerçekleşen bütün değişiklikler periyodik olarak buradan duyurulacaktır. Sivil toplum kuruluşları bu bölümde projeleri hakkında bilgi verip projelerine destek olabilecek kurum ve kuruluşları da gözlemleyebileceklerdir.